Goto imbus.de 首页 中文 | English
搜索
 
 
软件测试学院首页 > ISTQB认证培训 > ISTQB附加模块 “敏捷测试工程师”视频介绍
课程体系
讲师与教材
FAQ
ISTQB®认证体系视频介绍
ISTQB® 培训认证视频介绍
ISTQB附加模块 “敏捷测试工程师”视频介绍
 
 
 
 
 
ISTQB附加模块 “敏捷测试工程师”视频介绍
“敏捷测试工程师”视频

 
Copyright © 2014, imbus Shanghai. All Rights Reserved. 沪ICP备09001666号
首页 | 下载 | 版权声明 | 法律条款 | 联系我们